DSV tog hem nyinstiftade Vasakronan Lighthouse Award

Det blev Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, DSV, som tog hem nyinstiftade Vasakronan Lighthouse Award vid torsdagens Mobilgala i Kista Science Tower.

DSV fick priset för sina insatser att  genom aktiv samverkan och med en internationell strategi föra ut Kista Science Citys namn i världen, samt för att aktivt verka för att vara på plats i vetenskapsstaden Kista Science City med framtidens arbetskraft inom ICT.

Vasakronan Lighthouse Award
togs emot av Prefekt Love Ekenberg
från Data- och systemvetenskapliga
institutionen – DSV. Priset är tillverkat
i återvunnet glas av designer Jonas
Torstensson.

Vasakronan Lighthouse Award delas ut till en aktör som under året utmärkt sig på ett särskilt sätt och aktivt arbetar med att bidra till utvecklingen av Kista Science City.

Syftet med priset är att lyfta fram företag eller institutioner som i samarbete med andra och på ett förtjänstfullt och kreativt sätt arbetat för att utveckla ITC-klustret Kista Science City.

– Det är dessa företag som är nyckeln till områdets framgång internationellt och de spelar en avgörande roll för områdets konkurrenskraft i framtiden, säger Svante Torell, marknadschef Stockholm hos Vasakronan, när han delade ut priset under torsdagens Mobilgala 2009 där Vasakronan var huvudsponsor och värd.

Juryn för Vasakronan Lighthouse Award 2009 har bestått av:
• Olle Zetterberg – VD Stockholm Business Region
• Svante Torell – Marknadschef Stockholm Vasakronan
• Anette Scheibe – VD Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB
• Jens Zander – forskningsledare och professor på Wireless@KTH
• Lars Backhans – vice VD Radar Group

Den fullständiga motivering till priset lyder:
Med initiativ som Kista teater, kompetensförsörjningfrågor via digitala exjobbsplattformar för möten mellan näringsliv och studenter, som smart partner i projekten för ett levande offentligt rum i Kista Science City och som drivande kraft och sponsor av attitydmätningar visar DSV ett extraordinärt engagemang för lokal förankring i Kista.
Med sin internationella strategi och genom aktiv samverkan bär DSVs ambassadörskap Kista Science City namn ut i världen, vilket på ett utmärkt sätt bidrar till regionens varumärkesbyggande.

Priset togs emot på scenen av Prefekt Love Ekenberg från DSV.

De nominerade till Vasakronan Lighthouse Award, 2009, var:

IBM – för stort engagemang i aktiviteter som stödjer kompetensförsörjningen och relationerna mellan studenter och näringsliv i Kista.

Packet Front – som bland annat verkat för att bredbandscommunityn i Kista fått en gemensam plattform och ett forum – Sweden Broadband Alliance.

Interactive Institute som med sitt engagemang i Kistas offentliga miljö bidragit till en öppen dialog mellan aktörer som verkar för det offentliga rummet och som på ett föredömligt sätt sprider Kista Science Citys varumärke på den internationella arenan.

Atrium Ljungberg för projektet NOD som ger Kistas digitala varumärke en regional förankring, och för kraft och visat engagemang vad gäller den offentliga miljön i Kista.

Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet – DSV
som ser värdet av att vara på plats med framtidens arbetskraft inom ICT, och som med sin internationella strategi genom aktiv samverkan Kista Science City namn ut i världen.