Coor Service Management tillträder Vasakronan Service Partner

Affären där Coor köper Vasakronans dotterbolag gjordes upp i juni med tillträde 1 september. Vasakronan har också inlett ett samarbete med Coor om leverans och utveckling av servicetjänster inom Vasakronans bestånd.


Vasakronan har under tio år utvecklat Vasakronan Service Partner till ett väletablerat bolag och intensifierar nu arbetet med att erbjuda en komplett service till sina kunder. Vasakronan och Coor har ambitionen att tillsammans etablera en helt ny standard för leverans av servicetjänster i Sverige.


Inom Vasakronan kommer det att finnas särskilda resurser för att tillsammans med Coor utveckla servicetjänster och servicekoncept, men också för att ta ansvar för att leveransen till Vasakronans kunder håller hög kvalitet.


Vasakronan Service Partners största servicenav är Kista Science Tower, Kista Entré och Garnisonen i Stockholm samt Lilla Bommen i Göteborg. Omsättningen uppgick 2008 till ca 150 mkr.För ytterligare information och kommentarer, vänligen kontakta:


Fredrik Wirdenius, Vd, Vasakronan
Tel: 08-566 20 510
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se


Peter Östman, Kommunikationschef, Vasakronan Tel: 08-566 20 560
E-post: peter.ostman@vasakronan.se