Centralt läge och funktionella lokaler viktigt vid val av kontor

Centralt läge och funktionella lokaler viktigt vid val av kontor


6 av 10 är nöjda med sitt nuvarande kontor och vill inte flytta. De som vill flytta vill sitta i en fräschare fastighet och de vill ha fler och bättre gemensamma utrymmen.
Men de flesta tycker att det är jobbigt att flytta och ser det som en anledning att stanna i nuvarande lokaler. När det gäller lokaliseringen av kontoret är ett centralt läge och funktionella lokaler viktigt. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.


Vasakronan har frågat 1 035 personer som arbetar på kontor om deras arbetsmiljö och förändringar och flytt på kontoret.


 
– Nöjda kunder stannar längre i sina kontorslokaler. Därför satsar vi på kundvård och funktionella lokaler, säger Vasakronans vd Håkan Bryngelson.


Undersökningen visar att nya möbler är den mest efterfrågade förändringen. Var tredje vill inte ha någon förändring alls, knappt var femte vill ha nya möbler och 12 procent vill ha ombyggnation av hela kontoret. Nästan lika många, 11 procent, vill ha ombyggnad av gemensamma utrymmen på kontoret och 10 procent vill byta plats.


Varför kontoret ligger där det ligger
I snitt byter företag kontorslokaler vart fjärde år. Mer än hälften av de tillfrågade (54 procent) har erfarenhet av ngt slags kontorsflytt inom fastigheten eller till annan fastighet. Det är bra kommunikationer och centralt läge som styr lokaliseringen av kontoret. Allra viktigast är att lokalerna är funktionella.


Vad har störst betydelse för var ditt kontor ligger idag:


Lokalerna är funktionella 34 procent
Bra kommunikationer 17 procent
Det ligger centralt i stan 16 procent
Har alltid legat där det ligger 8 procent
Trygg och bra hyresvärd 6 procent
Chefen bor i närheten 4 procent
Statusfylld och representativ adress   3 procen
Snyggt hus utifrån 2 procent
Övrigt/Vet ej 9 procent


Demokrati och slumpen styr utformningen
Störst betydelse för hur det ser ute inne på kontoren idag har demokratin – nästan var tredje uppger att alla på kontoret har fått vara med och tycka till om hur det ska se ut. Nästan var fjärde uppger att det har blivit som det blivit utan någon speciell tanke. Nästan var femte uppger att det varit en inredningsarkitekt inblandad i utformningen av kontoret.


– Nöjda kunder stannar längre i sina kontorslokaler. Därför satsar vi på kundvård samtidigt som lokalerna vi erbjuder måste vara funktionella och ha ett bra läge. Det ska också finnas ett kompletterande tjänsteutbud, säger Håkan Bryngelson.


6 av 10 är nöjda med sin nuvarande fastighet och vill inte flytta. De som vill flytta anger följande skäl:  • Jag skulle vilja sitta i finare lokaler/en fräschare fastighet (63 procent)

  • Vi behöver fler och bättre gemensamma utrymmen (pausrum, mötesrum etc) än vad vi kan få i nuvarande lokaler (59 procent)

  • Jag vill ha lokaler som bättre stämmer överens med våra behov och det gör inte våra nuvarande (55 procent)

  • Vi skulle behöva ett bättre geografiskt läge, närhet till kommunikationer, lunchställen och annan service (54 procent)

  • Jag skulle vilja sitta i en fastighet där det erbjuds kompletterande tjänster som reception, vaktmästeri och catering (49 procent)

Jobbigt att flytta
Bland de som vill stanna kvar tycker hälften att det är jobbigt att flytta och ser det som en anledning till att stanna i nuvarande lokaler. Ju yngre man är desto jobbigare tycker man att flytten är. Knappt 3 av 10 bland dessa gillar inte stora förändringar överhuvudtaget.


– Stanna i lokalerna men förnya dem inifrån, säger Håkan Bryngelson, VD på Vasakronan. Det är de små förändringarna som ger bäst effekt sett till hur medarbetarna upplever det. Det kan vara ommöblering, ommålning och allmänt tillfixande av gemensamma utrymmen. Dessutom ska man låta medarbetare byta rum eller plats ibland.


Önskas ytterligare information vv kontakta:
Håkan Bryngelson, VD Vasakronan, 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör, 08-783 21 09
Eva Kasberg, btr informationschef, 08-783 21 18


Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen. Det här är den andra panelen, där drygt 1 000 personer svarat på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.