Bytesaffär i Stockholm – Skatteskrapan mot första Hötorgshuset

Bytesaffär i Stockholm – Skatteskrapan mot första Hötorgshuset

Vasakronan och Stockholms stad har gjort en överenskommelse om att byta Skatteskrapan, inklusive byggrätter, mot det första Hötorgshuset, exklusive Biopalatset och Hötorgshallen.


Första Hötorgshuset har av parterna bedömts ha ett värde på cirka 650 Mkr. Vasakronan betalar med Skatteskrapan och en mellanskillnad på 50 Mkr. Affären förutsätter ett beslut i kommunfullmäktige.


Vasakronan har i fem år projekterat för att helrenovera Skatteskrapan och utveckla fastigheten till ett kommersiellt center på Södermalm. Stockholms stad har under senare tid uttryckt intresse att förvärva fastigheten och bygga om till studentbostäder. Efter förhandling har denna överenskommelse kommit till stånd.


– Vi har haft långtgående planer på att bygga ett kommersiellt centrum på Södermalm, men fokuserar nu investeringarna till Hötorgshusen, där vi redan äger tre av fastigheterna, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan.


– Konjunkturläget med en större vakansgrad i centrala Stockholm har påverkat vårt intresse av att nu investera i en stor kontorsbyggnad på Södermalm.


– Vi är helt ense med Stockholms stad om behovet av en långsiktig tillväxt, vilket förutsätter en förbättrad bostadssituation och en förbättrad infrastruktur i Stockholm.


Vasakronan säljer en avstyckad del av Skatteskrapan – kv Gamen 8, som är på 35 000 m2. Skattemyndigheten flyttar ur fastigheten under januari 2004. Vasakronan förvärvar första Hötorgshuset – del av Beridarbanan 10, som är på 14 000 m2 och har en vakans på cirka 10 procent. Transaktionerna planeras att göras före årsskiftet 2003.


För vidare information kontakta:
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  08-783 21 05
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm  08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  08-783 21 09