Byggstart för Storstockholms största byggprojekt


Byggandet av en ny stadsdel i Sundbyberg har startat. Det blir upptakten till det största byggprojektet sedan Hammarby sjöstad. Byggplatsen i Ursvik invigdes på torsdagen av samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.När Ursvik är klart kommer 10 000 människor att bo här. Det blir en komplett stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser. Bebyggelsen blir blandad, med bostadsrätter, fristående villor, hyreslägenheter, radhus och parhus. I Ursvik görs en rejäl satsning på ökad livskvalitet i boendet.

I etappper
Först ut blir NCC och första etappen kommer att bestå av en låg bebyggelse med sammanhållen karaktär och slingrande gator. Första inflyttning sker våren 2007. Byggandet kommer att ske i etapper fram till 2016 då hela stadsdelen ska vara klar. Området kommer även att rymma 4 000 arbetsplatser.

I Sundbyberg finns redan idag väl utbyggda allmänna kommunikationer. Ursvik ligger i kanten av Järvafältet, mellan E4 och Enköpingsvägen, vid Igelbäckens naturreservat. Med E18:s nya sträckning upp mot Kista och E4 kommer Enköpingsvägen att förvandlas till en lokalgata kantad med träd och
bebyggelse och Ursvik kan därmed kopplas ihop med övriga Sundbyberg. Här planeras också tvärbanan att få en station.

– Första spadtaget för den nya dragningen av E 18 blir av redan nästa år, lovade Mona Sahlin. Regeringen kommer att besluta om detta redan nästa vecka.


Blir som en småstad
Stadsdelen Ursvik kommer att utformas som en svensk småstad.

-Det är antagligen är den mest uppskattade bostadsmiljön vi har i vårt land. Med en blandad bebyggelse för bostäder, arbetsplatser, kommunal och kommersiell service blir det en stadsdel med liv och rörelse en stor del av dygnet där människor möts och känner trygghet. Det byggs 3 700 lägenheter med både hyreslägenheter och bostadsrätter samt 450 bostäder med karaktär av en trädgårdsstad med radhus, villor och mindre flerfamiljshus, säger Per Bexelius, VD för Stora Ursvik KB.

Ursvik har ambitionen att erbjuda ett mänskligt boende – storstadens alla fördelar, men med utgångspunkt i småskalighet och närhet till naturen. Området är därför planerat på ett annat sätt än många andra
nybyggda bostadsområden i Stockholm. Det blir både lägre och högre hus.

Initiativtagare till stadsdelen Ursvik är: Fastighets AB Förvaltaren, NCC AB, Specialfastigheter Sverige AB, Stora Ursvik KB, Sundbybergs stad, Vasakronan AB.För mer information kontakta:
Per Bexelius 070 – 515 44 01
VD Stora Ursvik KB
info@ursvik.se
www.ursvik.se