Branschledande resultat för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 8 februari, 2007Bokslutskommuniké januari-december 2006  • Årets resultat före skatt: 5 323 mkr (3 784). I resultatet ingår värdeförändring med 3 722 mkr (2 565). Årets resultat efter skatt: 4 103 mkr (3 107).


  • Resultat före skatt exklusive värdeförändring och avskrivning: 1 607 mkr (1 230).


  • Hyresintäkter för året: 3 343 mkr (2 962). För ett mellan åren jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1 procent.


  • Driftnetto för året: 2 215 mkr (1 876). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent.


  • Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet på balansdagen: 35 333 mkr (32 226).


  • Fastigheter har avyttrats till ett underliggande fastighetsvärde av 1 272 mkr (2 699) och en realiserad värdeförändring på 269 mkr (92).

AP Fastigheter uppvisar för 2006 ett resultat före skatt på 5 323 mkr (3 784) och ett resultat efter skatt på 4 103 mkr (3 107) eller 102,58 kr (77,68) per aktie. Resultatökningen är främst hänförlig till orealiserade värdeförändringar som ingår i resultatet med 3 453 mkr (2 473).
 
– Det goda resultatet förklaras av en gynnsam marknadsutveckling, men också av vårt arbete under de senaste åren med att koncentrera beståndet, specialisera och höja kompetensen i organisationen samt effektivisera och öka kundfokus i förvaltningen, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter.


I och med styrelsens förslag blir det för fjärde året i rad en utdelning om två miljarder kronor vilket är i en klass för sig inom svenskt fastighetsföretagande.


– AP Fastigheters resultat för 2006 är det bästa som bolaget någonsin har uppvisat. Det starka resultatet och de goda nyckeltalen befäster vår ställning som ett av de lönsammaste av landets större fastighetsbolag, fortsätter Per-Håkan Westin.För mer information, vänligen kontakta:

Pressmeddelande bokslutskommunike 20070108.DOC

Pressmeddelande bokslutskommunike 20070108.pdf

Bokslutskommuniké jan-dec 2006.pdf