Bolagsstämma och delårsrapport januari – mars 2003

Hyresintäkterna ökade till 755 (712) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent.
Resultatet för Vasakronan efter finansiella poster uppgick till 182 (155) Mkr.
Prognosen för helåret 2003 är att resultatet efter finansiella poster med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar och eventuella nedskrivningar kommer att uppgå till cirka 550 (617) Mkr.

– Lokalhyresmarknaden under det första kvartalet har präglats av fortsatt osäkerhet och en svag konjunktur, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Den ekonomiska utvecklingen har negativt påverkat efterfrågan på lokalhyresmarknaden.
Stockholm har påverkats mest och hyresnivåerna i centrala Stockholm har fortsatt att  sjunka. För centrala, moderna och effektiva lokaler är dock efterfrågan god i Stockholm.
– Även i Göteborg och Malmö är det en lägre efterfrågan, men hyresnivåerna ligger i huvudsak på en oförändrad nivå. I Lund, Uppsala och Linköping är efterfrågan på lokaler låg även om hyresnivåerna är fortsatt stabila.

Vid bolagsstämman i Vasakronan AB den 29 april 2003 fastställdes utdelningen till  216 (537) Mkr.

Till Vasakronans styrelse omvaldes Egon Jacobsson, ordförande, Lars V Kylberg, vice ordförande, Håkan Bryngelson, Georg Danell, Gerd Engman och Birgitta Kantola. Maria Lilja, som varit ledamot sedan Vasakronan bildades 1993, hade undanbett sig omval. Till nya styrelseledamöter invaldes Lars-Johan Cederlund, Näringsdepartementet, och Christina Ragsten Pettersson, Näringsdepartementet.

Lars-Johan Cederlund är förvaltare vid enheten för statliga bolag inom Näringsdepartementet och styrelseledamot i Sveaskog AB och Svenska Rymdaktiebolaget. Christina Ragsten Pettersson är departementsråd inom Näringsdepartementet och styrelseledamot i Posten AB och SBAB.

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71