BOKSLUTSRAPPORT 2004 – Resultatprognosen överträffades trots kärvt marknadsläge

BOKSLUTSRAPPORT 2004 – Resultatprognosen överträffades trots kärvt marknadsläge

• Resultatet efter finansnetto ökade till 457 (37) Mkr. Exklusive reavinster, ­nedskrivningar och upplösning av reserv för nedskrivning överträffade resultatet Vasakronans prognos på 350 Mkr och uppgick till 382 (585) Mkr.
• Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 32,9 (31,4) miljarder kronor. Värdeökningen i jämförbart bestånd var 1 procent. Nedskrivning av fastigheter har gjorts med 307 (712) Mkr
• Hyresintäkterna minskade till 2 719 (2 961) Mkr i huvudsak beroende på genomförda fastighetsförsäljningar. Vakansgraden ökade till 12 (10) procent av hyresintäkterna, främst till följd av förvärvet av Kista Science Tower.
• Utsikterna för 2005 är att resultatet efter finansnetto, enligt IFRS redovisningsregler, före orealiserad värdeförändring fastigheter och reavinster kommer att uppgå till 875 (840) Mkr.
• Styrelsen i Vasakronan AB föreslår bolagsstämman en utdelning om 165 (9) Mkr.


– Resultatprognosen överträffades trots ett kärvt marknadsläge, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Marknadsvärdet på fastigheterna har ökat i Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala och sjunkit något i Stockholmsregionen, säger Håkan Bryngelson.


– Konjunkturen bedöms förbli stark under 2005 och bör leda till en ökad sysselsättning i branscher med behov av kontor under andra halvåret.


– Vår bedömning är att det kommer att dröja till tidigast 2006 innan vi kan räkna med några starkare effekter på lokalefterfrågan och hyresmarknaden.


Klicka här för att läsa bokslutsrapporten i sin helhet.


För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71


Analytikerträff
Måndag den 31 januari 2005 kl 12.00 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Erik Nyman, Enskilda Securities.
Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61