BLICC-företag redovisar minskade utsläpp med 26 %


Svenska storföretag, däribland Vasakronan, har minskat koldioxidutsläppen med 26,4 % sedan 2004, visar den senaste BLICC-rapporten.
 De företag som ingår i det svenska klimatnätverket BLICC, Business Leaders Initiative on   Climate Change, är Fortum, JM, LFV, Länsförsäkringar, MKB Fastighets AB, SMHI, Stena Metall, Statoil och Vasakronan.


Varje år redovisar företagen sina CO2-utsläpp som presenteras i en rapport kring medlemsföretagens klimatpåverkan. 
Resultatet är slående och visar på en sammanlagd minskning av utsläpp med 26,4 procent hos medlemsföretagen sedan 2004. Det har skett genom att exempelvis satsa på energieffektivisering, övergå till förnyelsebara energikällor, begränsa antalet resor, införa miljöbilar, öka fokus på återvinning samt ge energispartips till kunder.
 
BLICC-företagens miljöarbete har under de senaste åren gått från fokusering på företagets egen klimatpåverkan till att sprida arbetet och även få kunder och leverantörer att minska sina utsläpp.
 
Vasakronan klimatneutralt
I ett pressmeddelande från BLICC kommenterar VD Håkan Bryngelson Vasakronans klimatarbete:
 
– Vi har lyckats vara framgångsrika i vårt klimatarbete och samtidigt vara lönsamma på kort sikt, i likhet med de övriga företagen inom BLICC. Nätverket inspirerar oss företag till ett systematiskt klimatarbete och stödjer oss med att ta fram effektiva styrmedel. Vi är också övertygade om att våra kunder uppskattar att vara hyresgäster hos ett klimatneutralt fastighetsföretag, säger Håkan Bryngelson, vd på Vasakronan.
 
Vasakronan är ett av världens första klimatneutrala fastighetsföretag. Sedan 2003, då Vasakronan blev medlem i BLICC-nätverket, har Vasakronans utsläpp av växthusgaser minskat från 29 000 ton till 1 500 ton. Det motsvarar en minskning med 90 procent per kvadratmeter. Företagets miljösatsningar ger årligen en besparing på cirka 25 miljoner kronor. 
  
Finns inga genvägar

– I dag ser vi stora ekonomiska vinster i att minska företagens utsläpp, och tekniken för att lyckas finns. Däremot finns det brist på kunskap om hur man startar upp sitt klimatarbete. Det finns inga genvägar till att minska klimatpåverkan utan det handlar om att systematiskt beräkna sina utsläpp och sätta upp mål. Ju snabbare det svenska näringslivet ställer om till klimatvänliga lösningar, desto bättre är det i konkurrensen på den internationella marknaden, säger Ebba Lindsö, vd på CSR- och klimatföretaget Respect som driver BLICC-nätverket.
  
Länk till BLICC-rapporten


För mer information kontakta:


Ebba Lindsö
Vd Respect
Tel: 08-454 0600
E-post: ebba@respect.nu


Nina Ekelund
Projektledare BLICC
Mobil: 0735-02 24 64
E-post: nina.ekelund@respect.nu


Olof Sjöberg
Miljöchef Vasakronan
Tel: 08-783 21 48
E-post: olof.sjoberg@vasakronan.se