Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2010

Nu publicerar vi årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2010.


Redovisningarna finns tillgängliga i pdf-format under Om Vasakronan/
Finansiell information/Finansiella rapporter.


Du kan även klicka direkt på bilderna nedan.