Årsredovisning 2004

Vasakronans årsredovisning för 2004 finns nu i pdf-format på hemsidan.
Den tryckta versionen kommer att vara klar för utskick under första veckan i mars 2005.

– Konjunkturen bedöms förbli stark under 2005 och bör leda till ökad sysselsättning i branscher med behov av kontor under andra halvåret, kommenterar Vasakronans vd Håkan Bryngelson. Vakanser bedöms ha nått taket i centrala lägen och en stabilisering av hyresnivåerna kan skönjas framför allt i attraktiva fastigheter.
– Vasakronans prognos för 2005 är att resultatet efter finansnetto, enligt IFRS redovisningsregler, med befintligt bestånd och före orealiserad värdeförändring i fastighetsbeståndet och resultat av fastighetsförsäljningar kommer att öka till cirka 875 (840) Mkr.

– Vasakronans årsredovisning för 2004 innehåller ytterligare förbättringar för att spegla företaget ännu öppnare och tydligare, kommenterar Bengt Möller informationsdirektör i Vasakronan
– Noterna har fått en ännu mer framträdande roll för att spegla företagets finansiella situation. Dessutom finns ett utförligt avsnitt om bolagsstyrning.

För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09