Årsredovisning 2004

Vasakronans årsredovisning för 2004 finns nu i pdf-format på hemsidan.
Den tryckta versionen kommer att vara klar för utskick under första veckan i mars 2005.


– Konjunkturen bedöms förbli stark under 2005 och bör leda till ökad sysselsättning i branscher med behov av kontor under andra halvåret, kommenterar Vasakronans vd Håkan Bryngelson. Vakanser bedöms ha nått taket i centrala lägen och en stabilisering av hyresnivåerna kan skönjas framför allt i attraktiva fastigheter.
– Vasakronans prognos för 2005 är att resultatet efter finansnetto, enligt IFRS redovisningsregler, med befintligt bestånd och före orealiserad värdeförändring i fastighetsbeståndet och resultat av fastighetsförsäljningar kommer att öka till cirka 875 (840) Mkr.


– Vasakronans årsredovisning för 2004 innehåller ytterligare förbättringar för att spegla företaget ännu öppnare och tydligare, kommenterar Bengt Möller informationsdirektör i Vasakronan
– Noterna har fått en ännu mer framträdande roll för att spegla företagets finansiella situation. Dessutom finns ett utförligt avsnitt om bolagsstyrning.


» Klicka här för att ladda ner hela eller delar av Årsredovisning 2004


För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09