Årsredovisning 2003

 

Vasakronans årsredovisning är nu tryckt och kan beställas på hemsidan. Årsredovisningen finns också i pdf-format.

 

– Vasakronans årsredovisning för 2003 innehåller ytterligare förbättringar för att spegla företaget ännu öppnare och tydligare, kommenterar Bengt Möller informationsdirektör i Vasakronan
– Nya avsnitt finns som åskådliggör Vasakronans kunder och en analys av portföljrisken i Vasakronans fastighetsportfölj. Dessutom är noterna ännu tydligare och avsnittet om ägarstyrning är utökat.

 

Förbättring i långsam takt

 

– Konjunkturen bedöms komma att förbättras under 2004, om än i långsam takt, kommenterar Vasakronans vd Håkan Bryngelson. Även om den ekonomiska tillväxten åter ökar kommer det att dröja till tidigast 2005 innan efterfrågan ökar på hyresmarknaden.
– Vakanserna förväntas öka, men en viss stabilisering av hyresnivåerna kan skönjas, framför allt i attraktiva fastigheter. De genomsnittliga hyrorna i branschen riskerar att sänkas något, då omförhandling nu sker av kontrakt tecknade på toppen av konjunkturen.  Mycket talar för att 2004 kommer att innebära ett svagt år för fastighetsbranschen på rörelseresultatnivå.

 
För vidare information vänligen kontakta

Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09