Årets arkitekturpriser delas ut på Tellus vid Telefonplan.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 19 november, 2004

Som en del i arbetet med att etablera Tellus vid Telefonplan som Sveriges designcentrum arrangerar AP Fastigheter tillsammans med Sveriges Arkitekter (SAR, SIR/LAR m.fl.) Kaspergalan för att dela ut årets arkitekturpriser. Arkitektur utgör en viktig komponent i satsningen på konst, form och design i området.

Det är allt tydligare att Telefonplan blir Sveriges designcentrum efter initiativ från Stockholms stad och AP Fastigheter med stöd från Konstfack. Här ska företag och organisationer inom områdena arkitektur, konst, form och design få sin mötesplats. Ett omfattande arbete pågår därför med att presentera olika lokalalternativ för verksamheter inom designområdet och hitta rätt människor för att skapa detta centrum. Däribland arkitekter.

– Vi tror att Sverige behöver en arena där arkitektur har möjlighet att möta organisationer inom design, form och konst, säger P-G Sabel, projektchef AP Fastigheter. Förutsättningarna på Tellus är de bästa med tanke på Konstfacks etablering, de företag och organisationer som redan visat intresse att etablera sig i området och de fysiska förutsättningarna, d.v.s. fastigheterna i området. Och vi som fastighetsägare är villiga att lägga kraft på att verkligen realisera arenan.

Samarbetet med Sveriges Arkitekter för Arkitekturens dag innebär att AP Fastigheter är med och arrangerar prisutdelning och fest. Stora delar av den samlade arkitektkåren väntas komma dit liksom elever på KTH och Konstfack samt en rad andra som är verksamma inom design, konst och form. Evenemanget äger rum i det så kallade höglagret på Tellus fredagen den 19 november.Pressmeddelande 20041118.pdf