AP Fastigheter visar ett stabilt resultat

Delårsrapport januari – september 2007

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 24 oktober, 2007  • Periodens resultat före skatt: 3 229 mkr (3 220). Resultat efter skatt: 2 251 mkr (2 329). 

  • Resultat före skatt exklusive värdeförändring: 859 mkr (1 063). 

  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter: 2 370 mkr (2 159).

  • Periodens hyresintäkter: 2 088 mkr (2 317). 

  • Periodens driftnetto: 1 317 mkr (1 510).  

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde: 38 236 mkr (34 540).  

AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för årets första nio månader 2007 på 3 229 mkr (3 220). I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar med 2 370 mkr (2 159). Värdeförän­dringen förklaras främst av sänkta direktavkastningskrav, men också av förväntade hyresökningar. Driftnettot för perioden uppgick till 1 317 mkr (1 510), en minskning mellan perioderna i huvudsak förklarad av förtidslösen av hyreskontrakt under 2006. Driftnettot resulterar, trots minskningen, i en god hög avkastning i förhållande till marknadsvärdet och i relation till nyckeltalen för branschen i övrigt.


– Den svenska hyresmarknaden utvecklas just nu mycket starkt i och med att företagen nyanställer och ser över sina lokalbehov, säger Per-Håkan Westin, vd för AP Fastigheter. Vi har sedan i juni tecknat drygt 60 nya hyreskontrakt om totalt 40 000 kvm, således 10 000 kvm i månaden. Vår bedömning är att vi nu bara är i början av en ny uppgångsfas, avslutar Per-Håkan Westin.


 

Pressmeddelande delårsrapport 20070930.doc

Pressmeddelande delårsrapport 20070930.pdf

Delårsrapport jan-sep 2007.pdf