AP Fastigheter uppvisar ett starkt resultat för 2003.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 11 februari, 2004

  • Årets resultat före skatt uppgick till 1 592 Mkr (1 000 Mkr). Av detta utgjorde
    1 067 Mkr (249 Mkr) resultat från fastighetsförsäljningar.
  • Hyresintäkterna för året uppgick till 3 378 Mkr (3 484 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2,6 procent.
  • Omförhandlingarna av kommersiella avtal har under året resulterat i en ökning av årshyran för dessa med 5 procent.
  • Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid årsskiftet uppgick till 93,2 procent (94,1 procent).

Det starka resultatet beror på en rad fastighetsförsäljningar men också på ett stabilt driftsnetto som hänger samman med en rad nyuthyrningar och omförhandlingar under året. Till några av de större hör Posten som flyttat in i det nybyggda huvudkontoret i Solna och Läkemedelsverket som har flyttat till Uppsala Science Park. Under året flyttade dessutom Statens Strålskyddsinstitut till Solna Strand och Wedins Skor till Alviks Strand.

För 2004 ser det inledningsvis bra ut tack vare flera avtal som tecknades i slutet av 2003, bl a med Riksdagsförvaltningen som inom kort flyttar till Regeringsgatan 20, Gant som till våren placerar sitt huvudkontor i Nacka Strand och HIQ som i dagarna har flyttat till Mäster Samuelsgatan 11.

Realisationsresultatet på 1 067 Mkr (249 Mkr) består av vinster som uppkommit vid försäljning av hela Umeåbeståndet, ett hotell i Gävle och två fastigheter i Göteborg samt ett antal bostads- och kontorsfastigheter i Stockholms innerstad.

– Vi har bakom oss ett år av omfattande uthyrningar som lett till en uthyrningsgrad på en fortsatt förhållandevis hög nivå. Detta i kombination med betydande försäljningar har gett oss ett resultat som vi med hänsyn till marknadsläget är nöjda över, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi har organiserat oss för att möta det svårare marknadsläget. Det och hårt arbete är viktiga faktorer för resultatet.

Pressmeddelande 20040211.pdf