AP Fastigheter totalrenoverar hel fastighet för Ramböll Sverige.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 27 november, 2006

AP Fastigheter hyr ut ca 9 000 kvm i fastigheten Skjutsgossen på Krukmakargatan 19, på Söder i Stockholm till Ramböll Sverige. Fastigheten anpassas till Rambölls verksamhet och den 1 oktober 2008 flyttar 450 medarbetare in.

Länsrätten, som idag är hyresgäst i fastigheten, flyttar ut i mars 2007 och direkt i anslutning till det påbörjas en omfattande modernisering av fastigheten. Förutom en total invändig renovering får fastigheten ett nytt serviceplan i bottenvåningen.

– Tillsammans med Ramböll har vi tagit fram en lösning som resulterar i moderna och effektiva kontorslokaler samtidigt som husets ursprungsarkitektur lyfts fram. Det kommer att vara en mycket attraktiv fastighet när ombyggnaden är klar, säger Per-Håkan Westin, vd på AP Fastigheter.

Ramböll är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden och har drygt 5 000 medarbetare på 90 kontor i Norden. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor. Avtalet med Ramböll löper på 12 år.

– Att vi nu får ett modernt kontor med ett mycket bra läge på Söder rimmar väl med våra expansionsplaner. Vi är dessutom själva med och projekterar all teknik i projektet vilket vi ser som ett sätt att säkra kvaliteten i fastigheten men också att utveckla vårt samarbete med AP Fastigheter, säger Bent Johannesson, vd på Ramböll.

För mer information, vänligen kontakta: