AP Fastigheter skapar ytterligare 4 000 kvm butiksyta i Nordstan för Stadium och El-Giganten

Nu går startskottet för ett omfattande om- och utbyggnadsprojekt som ger Nordstan ytterligare 4 000 kvm butiksyta. Stadium flyttar in på 1 800 kvm i november 2008 och El-Giganten flyttar in på 2 200 kvm i mars 2009. Investeringen uppgår till 60 mkr.


För att frigöra ytor för de två butikerna har AP Fastigheter dels nyttjat två innergårdar på totalt 700 kvm, dels flyttat kontorshyresgästen Manpower till nya, större kontorslokaler i Arkaden. Läget för de två nya butikerna är mycket bra med en stor kundgenomströmning. I och med dettqa växer Nordstan i riktning mot både Köpmansgatan och Norra Hamngatan. Nordstan är en av de mest köpstarka delarna av Göteborgs centrum och efterfrågan på attraktiva butikslokaler är mycket stor.


 – Det här är en nödvändig satsning för att kunna möta den stora efterfrågan på lokaler i Nordstan, säger Jesper Örtengren, affärsenhetschef på AP Fastigheter. Nordstan har stadigt ökat sin omsättning under flera år och det finns utrymme för mer.


 AP Fastigheter investerar närmare 60 mkr i projektet och har valt NCC och Liljewall Arkitekter som entreprenör och samarbetspartner.


Jesper Örtengren, affärsenhetschef AP Fastigheter
Tel: 031- 743 42 13 eller 0708-711 366
E-post: jesper.ortengren@apfastigheter.se


Marika Karlsson, marknadschef AP Fastigheter
Tel: 08-566 205 64 eller 0709-681564
E-post: marika.karlsson@apfastigheter.se


 


 

Pressmeddelande_Nordstan_080326.pdf