AP Fastigheter skapar en ny stadsdel runt Konstfack.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 14 september, 2004

Konstfacks flytt till Tellus innebär att en viktig etapp i skapandet av en ny stadsdel är avklarad. Nu fortsätter AP Fastigheter utvecklingen av området och förbereder för nya  företag, mötesplatser och boende.  Området som är under utveckling heter numera Tellus och ligger vid Telefonplan. Det innefattar totalt 22 kontors- och industribyggnader som tidigare ägdes av Ericsson.

AP Fastigheter, som förvärvade området av Ericsson år 2000, arbetar med siktet inställt på att skapa en levande stadsdel med en blandning av företag, boende och service.  Ericsson är fortfarande den största hyresgästen i området men det sker en gradvis anpassning för nya kontorshyresgäster. Ytterligare en ambition är att Tellus ska bli ett svenskt centrum för design och locka företag som är verksamma inom detta.

– Det finns en vision från Stockholms stad att området i och omkring Tellus (Telefonplan) ska utvecklas och bidra till att stärka Stockholms södra delar. Vi delar naturligtvis denna önskan och arbetar för att det ska bli en levande stadsdel, attraktivt arbetsplatsområde och utflyktsmål, säger P-G Sabel, projektchef på AP Fastigheter. Blandningen av boende och områdets kreativa verksamheter tror vi kommer att lösa den uppgiften.

Tellus, som är en stor del av den tidigare LM-staden, är ett stycke rik industri- och arkitekturhistoria och merparten av byggnaderna är k-märkta. AP Fastigheter kommer att bibehålla den vackra funkisstilen och industrikänslan i området. Det blir de nya verksamheterna och människorna som kommer att skapa den nya atmosfären.Pressmeddelande 20040914.pdf