AP Fastigheter säljer två fastigheter

AP Fastigheter har den 28 april sålt fastigheterna Båglampan 35 i Ulvsunda och Ringpärmen 6 i Sollentuna till Celeritas Fastigheter AB, ett samägt bolag av AB Arvid Svensson och Altira AB.