AP Fastigheter säljer två fastigheter i Stockholms city för totalt 320 Mkr.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 27 juni 2002

 

AP Fastigheter säljer två Stockholmsfastigheter på Birger Jarlsgatan 34 respektive Linnégatan 1, hörnet Sturegatan-Linnégatan. Köpare av fastigheten på Birger Jarlsgatan 34 är Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och av Linnégatan 1 AFA Trygghetsförsäkring. Reavinsten för AP Fastigheter blir totalt 99 Mkr.

Fastigheten Sparbössan 2 på Birger Jarlsgatan 34, med en yta på sammanlagt 2820 kvm varav 1250 kvm kontor och resten bostäder och butik, säljs för 89 Mkr. Fastigheten Rotundan 3 på Linnégatan 1, med en yta på totalt 5000 kvm exklusive garage säljs för 231 Mkr. Fastigheten består av 4000 kvm kontorsyta, resten är butik och lager.

– Det här är affärer i linje med vårt uppdrag att vara en så framgångsrik kapitalförvaltare som möjligt, säger Per-Håkan Westin, VD AP Fastigheter, vilket medför att vi både köper och säljer fastigheter. Vårt bestånd i Stockholms city är fortsatt stort och de aktuella affärerna påverkar detta endast marginellt.

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor tillträder Birger Jarlsgatan 34 den 1 juli 2002. AFA Trygghetsförsäkring tillträder Linnégatan 1 den 1 september 2002.

Pressmeddelande 20020628.pdf