AP Fastigheter säljer sitt fastighetsbestånd i Umeå till Norrporten.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 15 april 2003

 

AP Fastigheter säljer hela sitt fastighetsbestånd i Umeå till Norrporten. Köpeskillingen uppgår till 925 Mkr. Reavinsten för AP Fastigheter blir totalt 39 Mkr.

Det avyttrade beståndet utgörs av 26 centralt belägna fastigheter, bl a Victoriagallerian, Kungspassagen och Filmstaden.

De 26 fastigheterna har en total area om ca 106 000 kvadratmeter. Arean fördelar sig på
33 000 kvm kontor, 18 500 kvm butiker, 45 000 kvm bostäder och 9 500 kvm övrigt. Värdemässigt motsvarar beståndet cirka 2,6 procent av AP Fastigheters totala fastighetsbestånd.

– Affären är strategiskt och affärsmässigt riktig för både säljare och köpare, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi koncentrerar vårt fastighetsbestånd och fokuserar ytterligare på våra större prioriterade fastighetsmarknader Stockholm, Uppsala och Göteborg, vilket ligger i linje med vår placeringsstrategi.

Norrporten tillträder fastigheterna den 15 april 2003. Personalen följer med över till köparen.

 

 Pressmeddelande 20030415.pdf