AP Fastigheter säljer Scandic Sergel Plaza.

Pressmeddelande
Stockholm 11 juni, 2005

AP Fastigheter säljer tomträtten Skansen 18, där Scandic Sergel Plaza är hyresgäst, för 565 miljoner kronor. Köpare är Stena Fastigheter och tillträde sker den 1 september 2005. Scandic Sergel Plaza är Stockholms tredje största hotell med totalt 403 hotellrum. Byggnaden har en total area på ca 25 000 kvadratmeter.

– Den här typen av renodlade hotellfastigheter ligger inte inom ramen för vår placeringsstrategi. Vi äger emellertid fortfarande hotell i de områden där vi tar ett helhetsansvar för servicen, t.ex. i Nacka Strand och Värtahamnen, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter.

Rådgivare i affären har varit Leimdörfer.

Efter affären har AP Fastigheter ytterligare renodlat sitt fastighetsbestånd och äger huvudsakligen fastigheter med kontor, butiker och bostäder på sina tre huvudorter Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Hittills i år har AP Fastigheter genomfört fastighetstransaktioner motsvarande 4 400 mkr varav förvärv utgör ca 1 750 mkr och försäljningar ca 2 650 mkr.

 

 Pressmeddelande 20050711.pdf