AP Fastigheter säljer fastighetsbestånd till Merrill Lynch och Möller & Partners för 1 825 Mkr (EUR 200 M).

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 1 juli, 2004

AP Fastigheter säljer 19 fastigheter i Stockholms södra och västra ytterstadsområden samt fem fastigheter i Stockholms innerstad. Köpare är Merrill Lynch och Möller & Partners. Köpeskillingen uppgår till 1 825 Mkr (EUR 200 M), vilket innebär en realisationsvinst för AP Fastigheter om ca 209 Mkr (EUR 23 M).

De 19 ytterstadsfastigheterna består till största delen av kontor och lager. Innerstads-fastigheterna innehåller i huvudsak kontor samt butiker och bostäder. Den genomsnittliga uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet är ca 87 procent. Försäljningen innebär en renodling av AP Fastigheters bestånd i Stockholm.

– Affären har gett oss möjlighet att avyttra fastigheter som inte passar oss förvaltningsmässigt, vilket är fallet med de aktuella ytterstadsfastigheterna säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Stockholm är även fortsättningsvis en prioriterad marknad och vi avser att vara fortsatt aktiva både vad gäller nya förvärv och försäljningar.

– Fastigheterna i affären utgör inte längre en strategisk förvaltningstillgång för AP Fastigheter, men vi anser att ytterligare värde kan tillföras genom aktiv tillgångsförvaltning, säger Peter Möller, vd Möller & Parterns.

Merrill Lynch och Möller & Partner tillträder fastigheterna den 8 juli, men förvaltningsuppdraget ligger kvar hos AP Fastigheter till den 31 augusti 2004.

PricewaterhouseCoopers har varit köparnas rådgivare avseende skatt- och finansieringsfrågor.

 

Pressmeddelande 20040701.pdf