AP Fastigheter säljer fastigheter för 7 mdkr

AP Fastigheter, som köpte Vasakronan strax före sommaren, har sålt 41 fastigheter till Niam, Nordens största private equitybolag inom fastigheter. Samtliga fastigheter utom en kommer ur Vasakronans bestånd. De avyttrade fastigheterna motsvarar ett fastighetsvärde på drygt 7 miljarder kronor. Affären är villkorad av att AP Fastigheter tillträder Vasakronan den 1 september 2008 enligt avtal och beräknas kunna avslutas under oktober 2008.

– Den här affären kan ses som en del av förvärvet av hela Vasakronan även om den inte var en förutsättning för vår del, säger Fredrik Wirdenius, vd AP Fastigheter. Under budprocessen fick vi ett intressant förslag från Niam som vi har konkretiserat efter att affären blev klar. Försäljningen ger oss en möjlighet att minska portföljen något och de avyttrade fastigheterna var inte de som vi prioriterade högst vid vårt köp av Vasakronan. Försäljningen sker till samma prisnivå som fastigheterna förvärvades för.

De sålda fastigheterna finns på samtliga orter där Vasakronan har verksamhet, dvs Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Lund. Fastigheten som säljs ur AP Fastigheters bestånd är kv Städet 2 i Häggvik/Sollentuna.

En komplett lista över de sålda fastigheterna finns som bilaga.

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 40 miljarder kronor per den 31 mars 2008. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 71 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bland annat Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter, men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bland annat Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter samt Uppsala Science Park.