AP Fastigheter säljer fastighet till Nordisk Renting för 197 miljoner kronor.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 14 maj 2002

 

AP Fastigheter säljer logistikfastighet med en yta på 35 000 kvm i Kallhäll i Järfälla kommun för totalt 197 miljoner kronor. Köpare är Nordisk Renting AB och hyresgäst är Dahl Sverige AB. Reavinsten uppgår till ca 22 miljoner kronor. Affären med Nordisk Renting AB är ett led i AP Fastigheters strategi att renodla fastighetsbeståndet.

– AP Fastigheters uppdrag är att vara en så framgångsrik förvaltare av fastighetskapital som möjligt, främst fastigheter för kontor, bostäder och handel, säger Per-Håkan Westin VD AP Fastigheter. Detta innebär att vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter på bästa sätt men också att vi köper och säljer fastigheter när marknadsläget och förutsättningarna är de rätta. Förutsättningarna i den här affären är bästa tänkbara då Nordisk Rentings, hyresgästen Dahls och AP Fastigheters intressen sammanfaller på ett gynnsamt sätt.

Dahl är Nordens ledande grossist- och handelskoncern inom VVS- och VA-produkter.

Nordisk Renting tillträder fastigheten 22 maj  2002. 

Pressmeddelande 20020515.pdf