AP Fastigheter säljer bostäder i Uppsala till Heimstaden.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 7 november, 2006

AP Fastigheter säljer Flogsta höghus och Nyby gård i Uppsala till Heimstaden. Köpeskillingen är 995 mkr. Höghusen i Flogsta innehåller studentbostäder och Nyby gård består av både radhus och lägenheter. Heimstaden äger sedan tidigare bostadsfastigheter främst i Skåne.

I Flogsta höghusområde finns ca 2 000 studentbostäder med en total area om ca 42 000 kvm och i Nyby gård ca 280 bostäder med en area på totalt 24 000 kvm.

AP Fastigheter är en stor fastighetsägare i Uppsala och inslaget av studentbostäder och hyresbostäder är fortfarande stort. Försäljningen av Flogsta höghus och Nyby gård innebär ingen förändring av AP Fastigheters inställning till satsningar på Uppsala.

Flogsta är en del av Studentstaden i Uppsala som ingick i förvärvet av Diös år 2000. AP Fastigheter har sedan dess rustat upp och utvecklat området.

– Att det nu blir ytterligare en fastighetsägare för studentbostäder i Uppsala är positivt, säger Per-Håkan Westin, vd på AP Fastigheter. Vi kommer för vår del att ha fortsatt starkt fokus på att utveckla och förvalta alla de områden vi äger i Uppsala.

AP Fastigheter kommer att åta sig att förvalta de nu avyttrade fastigheterna under en period för att övergången ska gå så smidigt som möjligt för hyresgästerna och för köparen. Därefter tar Heimstadens egen personal över förvaltningen.

– Vi förvärvar välskötta fastigheter av en professionell ägare, ett fastighetsbestånd som vi önskar fortsätta att utveckla och förädla, säger Patrik Hall, vd på Heimstaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Håkan Westin, VD AP Fastigheter
Tel: 08-566 205 10
E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.se

Patrik Hall, vd Heimstaden Fastighets AB
Tel: 040-660 20 02
E-post: patrik.hall@heimstaden.com