AP Fastigheter river och bygger nytt i Kista.

AP Fastigheter ersätter äldre bebyggelse med en ny kontorsbyggnad på drygt 19 000 kvm i kvarteret Hekla. Det är den första kontorsbyggnaden i en ny stadsdel mitt i centrala Kista.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2 februari, 2006

Ericsson blir hyresgäst och sänker härigenom kostnaden per arbetsplats med cirka 20 procent för de anställda som flyttar till det nya kontoret. En ny detaljplan för hela kvarteret Hekla tas nu fram, som totalt har en nybyggnadsvolym på ca 200 000 kvm. Huvuddragen i planen blir en kvartersmiljö som öppnar upp det nuvarande fabriksområdet. För närvarande pågår ett omfattande rivningsarbete av äldre uttjänt bebyggelse för att successivt göra plats för de nya husen.

– Kista är ett av Stockholms mest betydelsefulla utvecklingsområden. Flera stora fastighetsägare är etablerade i området och både Stockholms Stad och företagen i Kista är engagerade för att driva utvecklingen framåt, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Att vi nu kan börja omdaningen av det område som vi kallar för Kista Terrass är viktigt för att skapa ett utvecklat Kista Science City.

Området kommer att bebyggas med moderna och effektiva fastigheter som i kombination med ett bra läge i centrala Kista har en god attraktivitet på hyresmarknaden. Läget av nyproduktionen, mellan Kista Galleria och ett flertal av de moderna kontorsfastigheter som redan finns i Kista, knyter ihop de centrala delarna till ett mer homogent område med stadsliknande karaktär. Denna första etapp innebär en total investering på 400 mkr.

– Vi har fantastiska möjligheter att göra något riktigt bra av det här området. Något som i sin tur stärker hela Kista och vi ligger rätt i tiden i förhållande till hur marknaden ser ut att utvecklas. Områdets utbyggnad kommer dock att ske över längre tid i takt med efterfrågan, fortsätter Per-Håkan Westin.

Bilder och utförlig presentation finns på www.kistaterrass.se

Pressmeddelande 20060202.pdf