AP Fastigheter redovisar ett förbättrat driftnetto

Delårsrapport januari – mars 2008

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 7 maj, 2008

 

  • Periodens hyresintäkter: 727 mkr (695). 
  • Periodens driftnetto: 444 mkr (400). 
  • Periodens resultat före skatt: 346 mkr (1 087). Resultat efter skatt: 247 mkr (766).
  • Resultat före skatt exklusive värdeförändring: 276 mkr (270). 
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter: 70 mkr (817).  
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde: 39 909 mkr (36 280).


AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för perioden på 346 mkr (1 087). I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar med 70 mkr (817). Driftnettot för perioden uppgick till 444 mkr (400), en förändring mellan perioderna i huvudsak förklarad av ökade hyresintäkter.


– Vår uthyrningsverksamhet har varit framgångsrik under perioden. Vi har under det första kvartalet hyrt ut för motsvarande ett årshyresvärde på 102 mkr. En stor del av kvartalets uthyrningar har skett i Kista och i Värtahamnen där vi nu uppför nya fastigheter. Vi har startat ny- och ombyggnadsprojekt på Regeringsgatan och Vasagatan i Stockholm city och intresset är redan stort för dessa båda miljöanpassade fastigheter, säger Fredrik Wirdenius vd AP Fastigheter.