AP Fastigheter omvandlar omodern cityfastighet till miljösmart glashus

På Vasagatan 7 i Stockholms city går nu startskottet för ett omfattande ombyggnadsarbete som förvandlar en energislukande 70-talsfastighet till en fastighet utan koldioxidutsläpp, med mer än halverad energianvändning och en ny modern fasad. Fastigheten kommer att rymma ca 13 000 kvm kontors- och butikslokaler som är klara för inflyttning i slutet av 2009. Investeringen uppgår till ca 250 mkr.

Som ett led i AP Fastigheters miljömål kommer Kv Pennfäktaren på Vasagatan 7 i Stockholms city genomgå en omfattande ombyggnad med högt ställda miljökrav. Resultatet blir en kontors- och butiksfastighet som inte orsakar några koldioxidutsläpp, har halverad energianvändning i förhållande till idag, minimal miljöpåverkan i materialval, ny spännande glasfasad och en alltigenom sund och tyst inomhusmiljö. Investeringen uppgår till ca 250 mkr.

Listan på intelligenta miljölösningar är lång. Bland dem märks:

– 200 kvm solfångare som förser byggnaden med varmvatten större delen av året.
– Sedumtak samt växthus på samtliga plan.
– Solceller på varje våningsplan, vilka genererar den energi som går åt för miljöbelysning i fastigheten.
– Miljöriktigt, behovsstyrt ventilationssystem.
– Energieffektiva installationssystem med mycket lång livslängd.
– Dagsljus- och närvarostyrd belysning i hela fastigheten.

Den höga arkitektoniska standarden, nya fasaden, takterrassen, läget och den gröna profilen gör detta till en unik kontors- och butiksfastighet som kommer ut på marknaden i slutet av 2009.  Redan nu har flera företag uttryckt ett intresse att etablera sig i fastigheten.

– Självklart bidrar läget och den nya moderna arkitekturen till intresset men vi märker att miljöaspekten spelar en allt viktigare roll för våra kunder, säger Nicklas Walldan, chef för teknik och service på AP Fastigheter. Fler och fler företag efterfrågar hyresvärdar med hållbarhetsfokus i sin verksamhet och det är en efterfrågan vi kan möta. Samtidigt arbetar vi målinriktat med att driva miljöfrågan framåt, gentemot både kunder och leverantörer.vasagatan.jpg