AP Fastigheter och Inditex skriver butiksavtal för klädkedjan Zara i Göteborg.

Inditexägda klädkedjan Zara öppnar våren 2007 sin första Göteborgsbutik i Arkaden, ägt av AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 10 maj, 2006

 
Butiken omfattar 2 300 kvm, fördelat på tre plan.  Arbetet inom AP Fastigheter med att få fram en lämplig butikslokal för Zara har pågått i ett och ett halvt år. Zaras etablering i Arkaden påverkar en lång rad handlare i gallerian. Flera butiker flyttar inom Arkaden, bl.a. Benetton och Nilsson/Radical, andra stänger eller flyttar helt och hållet.

 
– Det har fordrats en hel del uthållighet och kreativitet för att få fram den här lösningen för Zara, säger Håkan Sahlin, regionchef för Göteborg på AP Fastigheter. Resultatet har blivit bra för båda parter, men de största vinnarna är förmodligen Arkaden och cityhandeln i Göteborg. Zara är en stark kundmagnet som kommer att locka många nya kunder till Arkaden.

 
Arkaden, som ligger mitt i Göteborg, genomgick en omfattande omdaning 2002 med helt ny interiör, nya entréer och en till stora delar ny butiksmix. Bland hyresgästerna märks Top Shop, Mango och Benetton. I och med Zaras etablering renodlas Arkadens profil ytterligare med ännu tydligare fokus på en trendkänslig målgrupp.

 
Butiksavtalet med Inditex löper på 20 år. AP Fastigheter investerar 15-20 mkr för att anpassa Arkaden och butikslokalerna för Zaras behov.