AP Fastigheter ny ägare till Skrapan

Stockholms stad beslutade förra året att hitta en ny ägare som kan ta över fastigheten Skrapan. Svenska Bostäder har utvecklat fastigheten med omgivning till ett livfullt område, och det har varit viktigt för staden att hitta en aktör som kan fortsätta det arbetet.


I december förra året inleddes processen genom att staden formulerade ett antal krav på en potentiell köpare:


– Långsiktigt investeringsperspektiv
– Utfästelse att behålla studentbostäderna
– God erfarenhet av fastighetsförvaltning i Sverige
– Finansiell stabilitet


Efter en budgivningsprocess har ett avtal nu träffats med AP Fastigheter. AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Bolaget har stor erfarenhet av såväl hyreslägenheter och studentlägenheter som kommersiella fastigheter. Totalt äger bolaget ca 8 800 lägenheter, varav ca 4 600 är studentlägenheter.


– Vi är glada över att ha hittat en erfaren, seriös och långsiktig ny ägare till Skrapan. AP Fastigheter uppfyller alla våra krav på en ny ägare och har goda möjligheter att fortsätta utveckla Skrapan utifrån den grund som Svenska Bostäder har lagt, säger Kristina Alvendal (m), ordförande i Svenska Bostäder.


– Skrapan är ett strategiskt förvärv som vi är mycket glada över. Det är ett utmärkt tillskott till vårt bestånd av studentbostäder och stärker samtidigt vår portfölj med kommersiella lokaler. Dessutom är det ett känt landmärke i hela Stockholmsregionen som vi är stolta att få äga, säger Fredrik Wirdenius, VD för AP Fastigheter.


Köpeskillingen motsvarar ett fastighetsvärde på 1,2 miljarder kronor. Innan affären kan genomföras ska den godkännas av Svenska Bostäders styrelse och sedan av kommunfullmäktige. Om så sker överlåts Skrapan till AP Fastigheter från och med den 16 juni. Stadens rådgivare i affären har varit Newsec Investment AB.


För mer information:
Sofia Spolander
Pressekreterare
0761-229222


 

Skrapan 17apr08_.pdf