AP Fastigheter lyser upp Stockholm: ”Stadssken” vänder ut och in på Biblioteksgatans fasad.

 

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 10 november, 2005

Den 10 november skiftar AP Fastigheters konstprojekt ”Stadssken” plats igen. På fasaden till Biblioteksgatan 11 kommer ljuskonstnären Frank-M Kasch att med sin videoinstallation ”Inside Out” illustrera stockholmarnas tankar och beteende.

 

Verket ”Inside Out” är en videoinstallation som illustrerar hur stockholmarna rör sig och kommunicerar med varandra. Installationen förvandlas till ett medium såväl för vad som sägs inuti byggnaden som hur stockholmarna rör sig runt om i staden.

 

– Fasaden medlar mellan människor i hus och på gatan. Ordfragment strilar över huset, droppar som regn ned på fasaden och visar nya och gamla nyheter. Under en kort tid blir Biblioteksgatan ett mycket rörligt och minst sagt ovanligt medium, säger Frank-M. Kasch.

 
Frank-M. Kasch (f. 1964) är ljussättare och utbildad vid teaterakademin i München. Han arbetar huvudsakligen med musik och konserter och har även ett förflutet som dekormålare. Har bland annat jobbat med Kronobergsteatern i Växjö, Skånes dansteater, Malmö Stadsteater, Hamburgs Opera och Ruhrtriennalen. Frank arbetar för närvarande med musikalen ”Cats” i Tyskland.

 
Mellan den 13 oktober och 30 november ljussätts åtta av AP Fastigheters centralt belägna fastigheter i Stockholm med olika projiceringar där Stockholms utveckling och stads puls illustreras av kända ljuskonstnärer. Både rörliga bilder, bildspel och ljusskiftningar förekommer.

 
Konstprojektet ”Stadssken” är AP Fastigheters bidrag till Stockholms stad och Designåret 2005. Projektet är ett led i AP Fastigheters satsning på design, konst och arkitektur och sker i samarbete med företaget Procon som arbetar med ljus inom upplevelseindustrin.