AP Fastigheter lyser upp Stockholm: Ljud och ljus i samspel i projekt Stadsskens sjunde verk.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 17 november, 2005

Den 17 november belyses den näst sista fastigheten i AP Fastigheters konstprojekt ”Stadssken”. Fastigheten på Birger Jarlsgatan 14, belyses av verket ”Pulsar” som påverkas av stadens puls.

Ljussättningen av denna fastighet, mitt i stadens puls, är tänkt att illustrera just liv och rörelse på gatan. Den styrs av ljudsensorer och förändras med det ljud som tas emot. Med andra ord är det en interaktiv ljusupplevelse som kommer att engagera förbipasserande på ett spännande sätt.

– Vi har velat skapa en häftig upplevelse där också staden och dess människor blir en del. Fasadens ljussättning påverkas av omgivningens ljud: bruset, bilar som tutar, människor som ropar eller andra höga ljud som skär genom luften. Vi känner alla av stadens puls och vårt beteende anpassas efter den, det ville vi också fånga i vårt bidrag, säger Jonas Norberg.

Jonas Norberg (f. 1974) är i grunden civilingenjör med examen från KTH, och har bland annat arrangerat Stockholms Filmfestivals invignings- och avslutningsfester. Han är också grundare till ”Yuri’s Night”, en stor fest på årsdagen av Juri Gagarins rymdresa. Till vardags driver Jonas ett projekt utvecklat av den kreativa gruppen Idébyrån. Armin Osmancevic (f. 1976) utexaminerades i år från Grafisk Design & Illustration på Konstfack. Han har frilansat åt flera reklambyråer och är i dag Junior AD på reklambyrån Foreign i Stockholm. Vid sidan driver han designkollektivet Werk.
Konstprojektet ”Stadssken” är AP Fastigheters bidrag till Stockholms stad och Designåret 2005. Projektet är ett led i AP Fastigheters satsning på design, konst och arkitektur och sker i samarbete med företaget Procon som arbetar med ljus inom upplevelseindustrin.

Mellan den 13 oktober och 30 november ljussätts åtta av AP Fastigheters centralt belägna fastigheter i Stockholm med olika projiceringar där Stockholms utveckling och stads puls illustreras av kända ljuskonstnärer. Både rörliga bilder, bildspel och ljusskiftningar förekommer.

 Ljud och ljus i samspel i projekt Stadsskens sjunde verk.pdf