AP Fastigheter köper Ericssonkontor i Kista.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 21 januari 2002

AP Fastigheter köper Ericssons fastighet Hekla 1 och tomträtt Hekla 2 på Isafjordsgatan i Kista med en kontors- och produktionsarea på totalt 65 000 kvm med stora utvecklingsmöjligheter.

Affären innebär att AP Fastigheter köper totalt 16 byggnader varav 21 000 kvm kontorslokaler och 44 000 kvm produktionslokaler. Parterna skriver ett tioårigt hyresavtal för merparten av lokalerna. Tillträde sker 21 december, 2001. Med befintliga och planerade byggrätter inom förvärvat område i storleksordningen 100 000 kvm har AP Fastigheter stora möjligheter att bidra till Kistas framtida expansion och förnyelse.

– Detta är en mycket god och genomtänkt affär för båda parter, säger Per-Håkan Westin, VD AP Fastigheter. Ericsson fullföljer sin fokusering på kärnverksamheten och frigör kapital. AP Fastigheter får ett stabilt kassaflöde under tio år framöver och dessutom möjligheten att ännu en gång bidra till att utveckla ett mycket attraktivt kontorsområde. Vi tar med oss erfarenheterna från andra liknande projekt t ex Tellus vid Telefonplan, Solna Strand och Nacka Strand.

Stockholms stad, KTH och olika företagsintressen har långtgående planer för Kistas fortsatta expansion och utveckling till stadsliknande kontors- och boendemiljö. Som ägare av det nyförvärvade området, som ligger mitt i centrala Kista, nära kommunikationer och med mycket goda utvecklingsmöjligheter, kommer AP Fastigheter under de närmaste åren att utveckla fastigheterna genom om- och tillbyggnader och på så sätt bidra till Kistas utveckling i stort. AP Fastigheter förvärvade i september 2000 Ericssons huvudkontor vid Telefonplan, nu omdöpt till Stockholm Tellus.Pressmeddelande 20020121.pdf