AP Fastigheter inleder nytt byråsamarbete.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 19 januari 2002

AP Fastigheter inleder samarbete med ny byråallians bestående av SOL Network och Coaltrane Company.

AP Fastigheter har efter tre års samarbete med Glemme & Co valt att byta reklambyrå och startar, efter genomförd byråupphandling, samarbete med en nybildad allians som består av SOL Network och Coaltrane Company.

I projektgruppen ingår bl a Torbjörn Lindgren, Lars Lundberg, Ole Söderblom och Magnus Myrenberg. Både det interna och externa varumärkesarbetet kommer att ses över. Parallellt med byråbytet tar AP Fastigheter över pr-arbetet internt och bygger om företagets externa webbplats.

– Samarbetet med Glemme & Co har varit mycket bra och vi har tillsammans tagit fram en grundläggande varumärkesplattform, säger Peter Östman, Chef Kommunikation på AP Fastigheter. Nu känner vi att det är dags att gå vidare och det har vi valt att göra med en ny samarbetspartner. Vi har en spännande tid framför oss då vi satsar på affärsmässig utväxling av de gångna årens arbete, att förtydliga vårt varumärke och integrera vår identitet och profil ytterligare.

Viktiga komponenter i AP Fastigheters fortsatta varumärkesarbete blir dels en utveckling av den egna företagskulturen, dels kommunikation som bygger på att tydliggöra de mjuka delarna i fastighetsfrågor, t ex arkitektur och design i kombination med fastighetens funktionella fördelar. En viss justering av varumärkets position är att vänta, men planen är att bygga vidare på den profil företaget har byggt upp under de senaste tre åren.Pressmeddelande 20020119.pdf