AP Fastigheter hyr ut till den nya Strålsäkerhetsmyndigheten

I dagarna har det blivit klart att den nya Strålsäkerhetsmyndigheten, en sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion, kommer att lokaliseras på Solna Strandväg 96 i Solna Strand. Inflyttning ska vara klar september 2008.

Efter en tids utredning är det klart att den nya Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att lokaliseras i samma fastighet som Statens strålskyddsinstitut (SSI) nu har sina lokaler i Solna Strand. Idag hyr SSI ca 5 000 kvm. Den nya myndigheten kommer att hyra 8 600 kvm. Inflyttning sker under perioden juni till september 2008 och avtalet löper på sex år till 2014.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer initialt att vara bemannad med 200-230 anställda, men lokalerna är avpassade för att kunna rymma 250 arbetsplatser.

Från början tittade man på ett tiotal lokalalternativ men i slutänden stod valet mellan Solna Strand och Kungsholmen.

– Vi är självklart mycket nöjda med att valet föll på våra lokaler i Solna Strand, säger Eva Glans, affärsansvarig på AP Fastigheter. Vi vet att SSI tidigare har trivts bra i lokalerna, området och uppskattat fastigheten, en karaktärsfull byggnad från 1949 som genomgick en stor ombyggnad och modernisering 1999. Vi är därför övertygade om att den nya myndigheten har valt lokaler som stödjer deras verksamhet och skapar trivsel bland medarbetarna.