AP Fastigheter har tillträtt Vasakronan

Från och med 1 september 2008 äger AP Fastigheter samtliga aktier i Vasakronan. Verksamheterna kommer inledningsvis att bedrivas i två separata bolag och integrationsarbetet påbörjas nu direkt. Målet är att integrera de båda bolagen till ett gemensamt bolag under namnet Vasakronan.


– Den samlade kunskapen och erfarenheten bland våra medarbetare, i kombination med det fastighetsbestånd vi nu har, ger fantastiska förutsättningar för att bygga Sveriges i särklass bästa fastighetsbolag, säger Fredrik Wirdenius, vd på AP Fastigheter.


Den erlagda köpeskillingen för Vasakronan motsvarar ett fastighetsvärde på 41,1 miljarder kronor. AP Fastigheter har före tillträdet sålt delar av Vasakronans bestånd motsvarande ett fastighetsvärde på 7,1 miljarder kronor. Köpare var NIAM ochtillträde sker per den 1 oktober 2008.


Bolagen har tillsammans 3,4 miljoner kvadratmeter lokaler och bostäder med ett totalt fastighetsvärde om cirka 80 miljarder kronor.


Håkan Bryngelson kvarstår som vd för Vasakronan till och med sista oktober 2008 och en tjänstemannastyrelse har tillsatts i Vasakronan i samband med tillträdet.