AP Fastigheter har förvärvat fastigheten Pomona 1.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 12 december 2001

 

AP Fastigheter har förvärvat fastigheten Pomona 1 på Lidingö av GE Capitalbolaget Stenvalvet.

Fastigheten ligger precis intill Lidingö Centrum som AP Fastigheter förvärvade i våras. Köpeskillingen uppgår till 48,5 Mkr och tillträde sker den 3 december.

Byggnaden omfattar cirka 5 800 kvm LOA och största hyresgäst är för närvarande Polisen. Förvärvet ger förutsättningar för att utveckla Lidingö Centrum ytterligare.

 Pressmeddelande 20011212.pdf