AP Fastigheter bygger studentlägenheter vid Telefonplan.

Den 4 maj tar finansborgarrådet Annika Billström och AP Fastigheters vd Per-Håkan Westin första spadtaget för 189 nya studentlägenheter på Tellus vid Telefonplan. Det är en del av Ericssons tidigare kontor som byggs om för inflyttning höstterminen 2007.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 4 maj, 2006

 

Lägenheterna blir utrustade med eget pentry och dusch och är i huvudsak på mellan 20 – 28 kvm. Det kommer också att finnas ett fåtal större på ca 40 kvm. Hyran för de mindre lägenheterna kommer att ligga på 3 100 – 3 800 kr per månad.

– Studentlägenheterna är betydelsefulla för utvecklingen av området och det finns ett uttalat behov av den här typen av bostäder, bl.a. från Konstfack, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter.

I området planerar AP Fastigheter ytterligare 500 bostadsrättslägenheter i samarbete med JM AB. Den första etappen om 115 lägenheter beräknas starta under hösten 2006 med inflyttning i början av 2008.

– Vår vision för Telefonplan är att få igång ett flöde av design, arkitektur, form och mode där boende, företagande och akademi samspelar. Telefonplan är ett av Stockholms allra mest spännande stadsutvecklingsområden, säger Annika Billström.

Stockholms stad beräknar att det totalt i Telefonplansområdet kommer att starta produktion av ca 800 lägenheter under 2006. Under den närmaste tre- till fyraårsperioden kommer totalt ca 2 000 lägenheter att byggas i området.Pressmeddelande 20060504.pdf