AP Fastigheter bygger nytt i hållbart Kista Terrass

AP Fastigheter tar ytterligare ett steg i förverkligandet av en modern stadsdel mitt i Kista genom tecknande av ett nytt, stort hyresavtal. AP Fastigheter kommer att bygga ett kontorshus på 20 000 kvm med högt ställda miljökrav. Fastigheten är ritad av Gert Wingårdh och är klar för inflyttning juni 2010.

Det nya avtalet och en färsk detaljplan på ca 120 000 kvm innebär ytterligare ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Kista Terrass. Här arbetar AP Fastigheter med att skapa ett modernt och alltigenom miljövänligt område för arbete, umgänge och rekreation.

– Vi ser en mycket stor efterfrågan på moderna, effektiva lokaler i Kista Terrass, säger Katarina Wåhlin, projektutvecklingschef på AP Fastigheter. Många företag vill sitta i Kista samtidigt som utbudet av nybyggda kontorslokaler är mycket begränsat. På senare tid kan vi även se ett ökat intresse för miljöriktiga fastigheter. Det senare är extra positivt eftersom det är helt i linje med AP Fastigheters vision för bolagets projektutveckling.

AP Fastigheters vision för Kista Terrass är att skapa en modern stadsdel som andas miljöhänsyn och funktion, där omsorgen om människors välbefinnande och företagens tillväxt står i fokus. Allt som byggs i Kista Terrass ska ha minimal miljöpåverkan där den senaste miljötekniken verkar bakom en arkitektur som tar för sig och sticker ut.

Gert Wingårdh har ritad den nya kontorsfastigheten som kommer att vara klar för inflyttning i juni 2010. JM Entreprenad AB är totalentreprenör.

 Kista Terrass.jpg