Ändrat datum för Vasakronans halvårsrapport

Vasakronan har förvärvats av AP Fastigheter enligt meddelande från den 3 juli 2008.
Vasakronans halvårsrapport som planerats att publiceras den 11 juli 2008 kommer nu istället att publiceras den 26 augusti 2008 i anslutning till att AP Fastigheter presenterar sin halvårsrapport.För vidare information, kontakta:
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan, tfn 070-593 91 71