Åke Pettersson ny transaktionschef

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 5 oktober 2007

 
Åke Pettersson ny transaktionschef

 

Åke Pettersson blir ny transaktionschef på AP Fastigheter från och med årsskiftet. Han kommer närmast från Arcona där han arbetat med fastighetsinvesteringar och idékoncept för fastighetsutveckling.

 

Åke har över tio års erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat med transaktioner, fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning. Innan Arcona arbetade han under sju år på Skandia/Diligentia med fastighetstransaktioner och som fastighetschef.

AP Fastigheter har två verksamhetsområden, ett för fastighetsförvaltning och ett för fastighetsinvesteringar. Transaktionsavdelningen är en av delarna inom verksamhetsområde fastighetsinvesteringar där även avdelningarna för analys/strategi, projektutveckling och portföljförvaltning finns.

– Med rekryteringen av Åke får vi tillgång till en gedigen och bred erfarenhet från transaktionssidan. Det gör att vi nu har de kompetenser på plats som behövs för att aktivt hantera utvecklingen och vidareförädlingen av vår fastighetsportfölj, säger Lars Johnsson, vice VD och chef för verksamhetsområde Fastighetsinvesteringar.
Chef för analys och strategi är Anders Ahlberg, för projektutveckling Katarina Wåhlin-Alm och för portföljförvaltning Lars Johnsson.

 

För mer information, kontakta:
Lars Johnsson
Vice vd AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 515 eller 0709-681 515
E-post: lars.johnsson@apfastigheter.se

 

 

Pressmeddelande ny transaktionschef 20071004.doc