Advokatbyrå Roschier Holmberg flyttar in i Sverigehuset

Sverigehuset i Kungsträdgården i Stockholm är nu fullt uthyrt. Efter en omfattande renovering av Sven Markelius landmärke i Stockholms city har fastighetsägaren Vasakronan på mindre än ett år lyckats fylla huset med framgångsrika hyresgäster.


Den senaste kontorshyresgästen som flyttar in i Sverigehuset är Roschier Holmberg, en av Nordens större och mest ansedda advokatbyråer.


– Vi är glada att ha fått så framstående hyresgäster i fastigheten, säger Göran Langer, marknadsområdeschef hos Vasakronan.
– Under året har bankirfirman Lage Jonason, Hamilton Advokatbyrå, kommunikationsbyrån n3prenör, konceptbutiken THE One och Stockholm Visitors Board blivit hyresgäster i Sverigehuset. Nu är även de sista 700 kvm uthyrda till Roschier Holmberg Advokatbyrå som flyttar in i februari 2006.


Roschier Holmbergs permanenta kontor öppnar den 1 februari 2006 i Sverigehuset, Hamngatan 27. Kontoret är anpassat efter byråns önskemål till moderna dynamiska arbetsformer. Roschier Holmberg har verksamhet i Sverige och Finland och sysselsätter cirka 120 jurister och 250 anställda totalt. Cirka 20 av juristerna är på heltid verksamma delägare i byrån.


Advokatbyråns klienter är inhemska och internationella företag, banker, försäkringsbolag, finansbolag, riskkapitalister och det offentliga i dess olika skepnader. Inriktningen på verksamheten är privata och publika transaktioner, immaterialrätt och kommersiella tvister.


Plattform i Stockholm
Roschier Holmberg har under många år varit en av de mest anlitade byråerna i Norden i företagsaffärer och är välkänd på den internationella arenan. I somras beslutade byrån att etablera ett kontor i Stockholm eftersom man sedan länge har en betydande klientbas i staden och i stor utsträckning biträder vid gränsöverskridande transaktioner som kräver närvaro i Stockholm. Fyra delägare har redan knutits till kontoret i Stockholm, som förestås av en av Sveriges ledande affärsjurister, advokaten Axel Calissendorff.


– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i Sverigehuset där vi får en central plattform i Stockholm, säger Axel Calissendorff, som också är delägare i Roschier Holmberg.


 


För mer information vv kontakta:
Göran Langer, Marknadsområdeschef, Vasakronan, tfn: 08-783 42 90, 070-519 88 90
Bengt Möller, Informationsdirektör, Vasakronan, tfn: 08-783 21 09, 070-593 91 71
Mia Eklundh, Office Manager, Roschier Holmberg, tfn: +35-8405302644