Workshop med affärsfokus

30 november 2018

Nya affärsområden inom de fem delprojektområdena livsmedel, lokaler, mobilitet, plast och textil låg i fokus under den senaste workshopen inom IVA:s projekt. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, höll en inspirationsföreläsning. Där berättade hon om det nya sättet att hyra ut och dela lokaler, istället för att äga en stor yta som aldrig används.

Länk till nyheten