Wirdenius prisas för hållbart ledarskap

10 oktober 2019

NMC Nätverket för hållbart näringsliv har utsett Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan, till Årets hållbara ledare 2019. Wirdenius sätt att driva hållbarhetsarbetet som en integrerad del av verksamheten samt hans mod att sätta ambitiösa hållbarhetsmål, är en del av det som gör att Wirdenius får priset. ”Tack!

Länk till nyheten