Volvo och ChromoGenics i miljonprojekt för smarta glas

25 juni 2018

Projektet Smarta Multifunktionella Glas som leds av Rise har beviljats bidrag på 4 miljoner kronor av Vinnova. I projektet ingår Vasakronan, Volvo Personvagnar, Solibro Research, Hancap, Inwido Sverige och ChromoGenics.

Länk till nyheten