Vill göra affärer och se resultat

27 maj 2021

Intervju med Folksams fastighetsdirektör Lars Johnsson. Han berättar bland annat om sammanslagningen av AP Fastigheter och Vasakronan 2008 som han ansvarade för. ”På 3,5 månader hade vi ett bolag med ny ledningsstruktur, ny organisation, nytt IT-system, nytt kontor och hade dessutom tagit namnet Vasakronan. Vi fick en väldigt enkel och rak organisation som gjorde att vi kunde ta tillvara det bästa från båda organisationerna”, berättar Johnsson.

Länk till nyheten