10 januari 2023

Vill bygga 5G inomhus

Svenska Proptivity har som ambition att bygga operatörsneutrala inomhusnät för 5G med Gigabitkapacitet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. På så sätt skulle alla operatörer få likvärdig inomhustäckning. Bolagets vd Mikael Lindman säger att de investerar för att bli den ledande aktören i Norden och de Baltiska staterna på detta område samt att de räknar med investeringar för ca 3 miljarder i 5G-nät iomhus inom 5 år i de nämnda länderna. För några år sedan gjorde Stronghold invest, en av ägarna till Proptivity, en analys där man drog slutsatsen att fastigheterna har ett behov av att på egen hand kunna påverka hur 5 G ska kunna byggas ut inomhus. Man gjorde även en analys av fastighetsbranschen, där man drog slutsatsen att det finns en grupp av fastighetsägare som är redo att betala för 5G med Gigabitkapaictet inomhus. Även tankesmedjan REDI.city, där tunga fastighetsägare såsom Vasakronan och Fastighetsägarna ingår, har de senaste åren diskuterat hur man ska möta framtiden. I en rapport från 2022 slås fast att 5G-nätet behöver kunna användas fullt ut om framtidens smarta städer och byggnader ska kunna bli verklighet.

Länk till nyheten