VI MÄTER ALLT MER

26 oktober 2020

Behovet av att mäta hur nöjda hyresgästerna är ökar. Ett instrument för att mäta detta är Fastighetsbarometern, som varje år presenterar NKI där bolagen kan benchmarka sig mot varnadra. Vasakronan har valt att stå utanför Fastighetsbarometern. Fastighetsbolaget ser inga behov av att benchmarka sig mot övriga bolag. ”Vi hade behov av att själva kunna styra frågorna och också jobba med delarna på ett annat sätt än vad den generella branschmätningen gjorde. Vi gör både pulsmätningar och en större undersökning per år, den går ut till alla kunder och vi har där en svarsfrekvens på mellan 40-50 procent. Det fungerar bra och ger oss det underlag vi behöver i vårt kundarbete”, säger Fredrika Leo, chef för kundservice på Vasakronan. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten