”Vi kravlar oss över nollan”

25 januari 2021

Andra AP-fondens utländska portfölj på 200 miljarder kronor har nu klimatanpassats till Parisavtalet. Vd:n Eva Halvarsson meddelar nu att bolaget nu även ska se över sin svenska aktieportfölj. Hon får frågan ”Varför går ni inte in och äger bolag mer direkt?” ”Vi äger direkt i mängder av bolag och har även den typen av investeringar. Dels äger vi exempelvis Vasakronan med ett fåtal andra ägare. Vi har också ett europeiskt fastighetsbolag, ett amerikanskt fastighetsbolag, ett amerikanskt jordbruksbolag och inom ramen för den amerikanska jordbruksstrukturen äger vi också tillgångar i Brasilien i en fastighetsstruktur. Och skogs- och jordbrukstillgångartillgångar i Australien”, svarar hon. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten